Dostęp elektroniczny

Dostęp elektroniczny

Dostęp elektroniczny: klawiatury kodowe, przełączniki i czytniki zbliżeniowe.

Klawiatura kodowa, przełącznik kluczykowy, czytnik kart zbliżeniowych

Elektroniczne systemy kontroli dostępu. Polecamy szereg rozwiązań w postaci urządzeń przewodowych i bezprzewodowych, które umożliwiają sterowanie automatyką, nadzorują jej użytkowników i chronią przed wjazdem osób nieuprawnionych. Są to klawiatury kodowe, przełączniki kluczykowe oraz czytniki kart, linii papilarnych i rejestratory dostępu.


Klawiatury kodowe

Klawiatury kodowe

Klawiatury kodowe pozwalają na uruchomienie automatyki przez uprawnionych użytkowników, dzięki wprowadzeniu indywidualnego kodu dostępu. Odgadnięcie kodu przez osoby postronne jest niemal niemożliwe. Urządzenia stanowią nowoczesną technologicznie linię produktów, w których konstrukcji położono nacisk na bezpieczeństwo transmisji.

» ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI


Przełączniki kluczykowe

Przełączniki kluczykowe

Przełączniki kluczykowe umożliwiają sterowanie dwoma różnymi funkcjami, przypisanymi do kierunku obrotu kluczyka. Są doskonałym uzupełnieniem klasycznego sterowania automatyką za pomocą nadajnika – przebywając na podjeździe własnej posesji nie musisz szukać pilota – wystarczy przekręcić kluczyk, by otworzyć czy zamknąć bramę. Przełączniki stosowane są także do manualnej obsługi szlabanów i napędów przez strażnika.

» ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI


Czytniki kart zbliżeniowych

Czytniki kart zbliżeniowych

Czytniki kart zbliżeniowych umożliwiają bezprzewodowy odczyt informacji z karty elektronicznej użytkownika. Poprzez zbliżenie aktywnej karty dostępu uruchamiają się urządzenia niedostępne dla osób postronnych: otwiera się szlaban, brama wjazdowa czy zamek w drzwiach. Systemy zbliżeniowe posiadają różne funkcje i pojemności pamięci (nawet do 5500 kart), możliwość personalizacji kodów i kontroli ilości zbliżeń oraz współpracują z klawiaturami kodowymi, przełącznikami oraz z innymi systemami sterowania. Dzięki temu są z powodzeniem stosowane zarówno w małych firmach, instytucjach i parkingach, jak i w dużych zakładach przemysłowych.

» ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI


Nasze realizacje:


Chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące elektronicznych urządzeń kontroli dostępu. Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt z naszą infolinią +91 453 14 06.


Zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – firmę Arkadia s.c. Centrum Ogrodzeń R.Łukaszewski, A.Zajda, G.Łukaszewski z siedzibą w Szczecinie, przy ul.Świerczewskiej 5 – w celu przygotowania oferty na oferowane usługi i produkty oraz ich zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych jest administrator, który może przekazać dane podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu lub innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskano z zakresie wykonywania działalności gospodarczej przez administratora, w szczególności w celu zawierania umów i prowadzenia rachunkowości lub do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pełny tekst obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się:
tutaj.